Categories BlogNon-fiction

पुस्तक समीक्षा – अच्युत गोडबोले ह्यांची गणिती – Pleasantreads book review

Submitted originally by – Mr Ramakant Kulkarni – Retd. General Manager – NABARD[National bank for Agriculture and Rural Development] “गणिती” हे अच्युत  गोडबोले व माधवी ठाकूर देसाई या लेखकद्वयीनी लिहिलेले पुस्तक नुकतेच वाचले. या पूर्वी अच्युत गोडबोलेंची तीन पुस्तके मी वाचलेली होती :  किमयागार, बोर्डरूम व मुसाफिर ! जगातल्या अनेक ग्रंथांचा धांडोळा घेऊन जास्तीत जास्त सोप्या […]

Read More